IQ-Sense MAN - Yaya Güvenliği Sistemi

IQ-Sense MAN-I, iş güvenliği alanında işletmenize destek veren, yaya güvenliğine yardımcı bir teknolojidir. Çoğunlukla hedef kitlesi işletme içerisinde bulunmak zorunda olan ve yeterli iş güvenliği eğitimine sahip olamayan ziyaretçilerdir. Yayaların işletme içerisindeki araçlarla olası kazalarını önlemek esastır. Önceden tanımlanan yayayla araç arasındaki mesafeye göre araç sesli veya görsel olarak yayayı uyarılabilir, farklı bir mesafede ise araç hızı düşürülebilir. Sistem yayaya verilen bir verici ve araca takılan bir alıcı ve antenlerinden oluşmaktadır.

Yaya güvenliği forklift

IQ-Sense MAN-II, iş güvenliği alanında forklift geri hareketlerinde, yaya güvenliğine yardımcı bir teknolojidir. Yayaların işletme içerisindeki araçlarla olası kazalarını önlemek esas alınmıştır. Sistem hibrit bir yapıda olup 6 metre içerisinde yaya algılandığında sesli ikaz verilmekte, araç hızına göre fren çarpma mesafesine gelindiğinde otomatik fren yapılmakta, yavaş kullanımlarda ise 20 cm. mesafede engel oluştuğunda araç durmaktadır. Yayaya verilen herhangi bir cihaz yoktur.

Forklift yaya güvenliği

Powered by Net Çözümleri